برندهای ما
دپارتمنت بازرگانی و فروش: اصفهان، جنب روگذر مطهری، مجتمع اداری پارسه، طبقه 6، واحد 12
تلفن:32378280-32378260-32378500 -031 واتس‌آپ: 09136400782
کد پستی: 8185675453 ایمیل: sales@emamicorp.com
مدیر فروش: 09134333318
سید علی امامی/ مدیر دپارتمنت تحقیقات، تولید و توسعه ceo@emamicorp.com
سید ایمان امامی/ مدیر دپارتمنت بازرگانی و فروش i.emami@emamicorp.com
مهدی چُلمغانی/ کارشناس فروش sales.expert@emamicorp.com
ناصر یزدانی/ کارشناس فروش sales.expert@emamicorp.com
تماس با ما
دپارتمنت بازرگانی و فروش: اصفهان، جنب روگذر مطهری، مجتمع اداری پارسه، طبقه 6، واحد 12
تلفن:
031-32378280
031-32378260
031-32378500

واتس‌آپ: 09136400782
کد پستی: 8185675453
ایمیل:sales@emamicorp.com
مدیر فروش: 09134333318
سید علی امامی
مدیر دپارتمنت تحقیقات، تولید و توسعه

i.emami@emamicorp.com
سید ایمان امامی
مدیر دپارتمنت بازرگانی و فروش

s.safaie@emamicorp.com
مهدی چُلمغانی/کارشناس فروش
sales.expert@emamicorp.com
ناصر یزدانی/ کارشناس فروش
sales.expert@emamicorp.com